Zur Homepage

Davor lief

Radio-Shows

Details zu Honningbarna

Bandinfos

«We must make of joy once more a crime against the state» – Barney Hoskyns Det er meningsløst å brenne ned skiten om man ikke har noen å gjøre det sammen med, om man ikke gjør det ut av nestekjærlighet. Mer enn et band, er Honningbarna en klan for alle som føler seg fremmedgjort i vår verden. Og de som bare kjeder seg i halvt ihjel. «Voldelig lyd» er den femte plata til bibelbeltets blideste bråkebøtter, og raser av gårde i samme spor som forgjengeren «Goldenboy». I stedet for å late som det tradisjonelle albumformatet fortsatt har noe for seg, holder «Voldelig lyd» det kort og godt: ni spor på tida det tar en inngrodd progrocker å komme til poenget. Det haster tross alt som faen, som femspannet erklærer midtveis uti albumet. Fordi det er vanskelig å være snørrhovne drittunger for alltid («Når vi blir eldre ska’ vi selge ud/når vi blir eldre ska’ vi feige ud»), er det nå eller aldri at Honningbarna må sette kjepper i hjulet til «The Man», det pengegriske og patriarkalske gjenferdet som fører oss stadig nærmere kollektivt selvmord. Tittelen «Voldelig lyd» spiller dermed på at Honningbarnas populistiske punkrock får spissere albuer i takt med at samtidens kakofoni tiltar. Der utskuddet «\/0|_|)3|_1G |_Y|)» er deres første bidrag til noise-sjangeren, er «Pyongyang Freedom Fighter» – inspirert av en tur til det geopolitiske bøllefrøet Nord-Korea – samtidig en av de hissigste og en av de morsomste låtene sørlendingene har satt til teip. Honningbarnas mål med albumet er å rette den retningsløse aggresjonen – den som gir en lyst til å kaste seg utfor stupet – mot de som virkelig fortjener det. Og da er det ikke snakk om forvirrede hvite guttepjokker med fascistiske tendenser: «Du e’ født feig/Men æ e’ her for dæ», vræler vokalist Edvard Valberg. Nei, landets beste liveband har større fisk å steke. Med andre ord: Honningbarna er din venn. Håper du liker det du hører. -------- «We must make of joy once more a crime against the state» - Barney Hoskyns There’s no point in burning down this shit if you don’t have someone to do it with, if you don’t do it out of love. More than a band, Honningbarna is a clan for everybody who feel alienated in our world. And those who are just bored to death. «Voldelig lyd» (Violent Sound) is the fifth record by the Norwegian Bible Belt’s cheeriest racketeers, racing off in the same way as its predecessor «Goldenboy». Instead of acting like there’s still a future to the traditional album format, «Voldelig lyd» keeps it good and short: nine tracks in the time it takes an ingrained progrocker to get to his point. After all, things are getting really fucking urgent, as the fivefold declare on the album’s centerpiece «Haster som faen». Because it’s difficult to be snotty brats forever («When we grow older, we'll sell out / When we grow older we'll become cowards»), it’s now or never that Honningbarna have to put sticks in the wheels of The Man, the greedy and patriarchal spectre that brings us gradually closer to mass suicide. The album title thus points toward the fact that Honningbarna’s elbows are sharpening parallell to the increasing cacophony of contemporary life. Where «\/0|_|)3|_1G |_Y|)» marks their first entry into the noise genre, «Pyongyang Freedom Fighter» – inspired by a trip to the geopolitical hooligan of North Korea – is simultaneously one of the most furious and one of the funniest songs the southerners have ever put to tape. Honningbarna’s goal with the record is to aim the directionless aggression – the one that makes you want to throw yourself off a cliff – towards those who really deserve it. And that does not mean confused white boys with fascist tendencies: «You’re born a coward, but I’m here for you,» vows singer Edvard Valberg on «Født feig». No, Norway’s greatest live band has bigger fish to fry. In other words: Honningbarna is your friend. Hope you like what you hear.

Heimatstadt: Oslo


Songs in der Playlist

Verden er enkel (2013)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
Fritt ord, fritt fram 22.01.2015 22.06.2023 36
Fuck kunst (dans dans) 01.02.2015 25.11.2023 53
Gi oss kick 06.03.2015 13.06.2023 47
God jul, Jesus 01.03.2015 23.01.2023 35
Ikke la deg rive med 02.01.2015 05.07.2023 32
Ned 01.02.2015 30.08.2023 27
Offerdans 22.03.2015 01.10.2022 31
Si nei 08.03.2015 24.10.2023 28
Tynn is 12.04.2015 29.03.2023 37
Velkommen tilbake 30.01.2015 28.12.2022 38
Verden er enkel 18.02.2015 29.06.2023 28